top of page

tilskud?

Aktivloven § 82

  1. § 82

    Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Alle veje fører til lægen - der skal vurdere om det er lægeligt begrundet..

 

Kommuner KAN i flg Lov om aktiv socialpolitik § 82 yde hjælp hvis det er nødvendigt, og borgeren ikke selv har mulighed for at betale behandlingen og hvis der ikke er behandlingsmuligheder indenfor det offentlige system.

bottom of page