top of page
Klatrehortensia Odsherred Terapihave
Mons Terapikat Odsherred Terapihave
Regnvejr Odsherred Terapihave

Pårørende

Som pårørende kan du først hjælpe den stressramte/udbrændte med at finde behandling. Hvis det bliver til et ophold i Odsherred Terpihave kan du hjælpe ved fysisk at muliggøre opholdet. Hjælpe med transport og måske pakke kufferten til de 9 dage.

Som pårørende til en person med udbrændthed er det en stor hjælp at du sætter dig ind i principperne for rehabiliteringen. Undgå at opmuntre personen til at tage sig sammen, og komme i gang med sit liv igen. Der er ikke noget man som stressramt/udbrændt hellere vil – man kan bare ikke uden at overbelaste sig selv igen.

Undgå at bede personen om at forklare og tale om hvordan det går.

På grund af tilstanden er det ekstra svært at skulle argumentere og forklare.

Forklaringer om ”hvorfor man er syg”, "hvordan det går" og "hvad man vil i fremtiden" er belastende at bearbejde, derfor er det nødvendigt at omgivelserne (både behandlere og familie) undgår at ”presse på” i et forsøg på at ”fremskynde” fremgang.

Hjælp med at overholde en forudsigelig hverdag der tager højde for at den stressramte/udbrændte må aflyse eventuelle aftaler og planer. Hjælp med at skærme den stressramte/udbrændte overfor familie/venner, overtag eventuelt mail/sms/e-boks - deltag som bisidder ved eventuelle møder.

Undgå retraumatisering

Det er væsentligt at undgå retraumatisering. Hver gang den stressramte/udbrændte fortæller om de belastende forhold, der førte frem til den nuværende situation, genopleves forholdene og stressniveauet i kroppen stiger, derfor bør andre undlade at fortælle om egne belastninger og den stressramte/udbrændte bør undgå tragiske beretninger via medier og lignende Det er ikke kun den stressramte/udbrændtes egne forhold, der kan øge den enkeltes belastning. Det er væsentligt, at krav og belastninger fra omgivelserne minimeres. Man har behov for ro for at kunne restituere.

Parasol Odsherred Terapihave
Odsherred Terapihave

Det er nødvendigt med en længerevarende rehabiliteringsperiode hvor der kun lægges vægt på at berolige den tilstand af stress og udbrændthed, der svækker nervesystemet. Hjernen kan ikke blive rask uden også tid til at blive rask. Hvor længe det tager at blive rask er individuelt.

Stressramte/udbrændte kan have gavn af ophold i Odsherred Terapihave. Her er omgivelserne indrettet, så der tages højde for det stærkt nedsatte funktionsniveau. Efter en tid får man kontakt med de ressourcer, der ellers er underlagt den traumatiske “bremse”.

Forudsigelighed, behandlingen og den faste døgnrytme virker gunstigt på tilstanden.

Citat fra en gæst:

”Det var jo bare så fantastisk at komme til et miljø hvor man blev set og respekteret som den man er, i den tilstand man nu engang er i”.

bottom of page