top of page

Rod i diagnoserne

Forståelsen af hvilken indsats der er behov for, ved tilstanden udbrændthed, blæser i vinden. Der er rod i diagnoserne og oplysning til borgerne. Det er meget besværligt  - både for klienterne/patienterne og for os fagfolk. At det desuden kan være katastrofalt i det videre forløb, med sagsbehandling/udredning hvor en diagnose betyder alt, er efterhånden indlysende for de fleste borgere i Danmark.

Det er dyrt og uhensigtsmæssigt at det er så svært at finde den rette diagnose og behandling. På alt for mange planer giver det, os alle, ekstreme omkostninger at vi Ikke at behandler udbrændte rettidigt og virkningsfuldt.

Tal og undersøgelser om stress fra Sundhedsstyrelsen.dk skriver at, antallet af voksne med højt stressniveau ligger mellem 21 – 55% i Danmark.

Rod i diagnoserne

Vi har skrevet til Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundheds- og Ældreministeriet 15.05.2019 og gjort opmærksom på et stort problem indenfor diagnoser vedrørende langvarig stress/udbrændthed og at der er fejl i oplysningen og vejledningen til både borgerne, patienterne/klienterne, behandlerne og deres pårørende. Tilsyneladende bringer sagsbehandlere/læger, sundhed.dk samt stat og Sundhedsstyrelsen modstridende oplysninger vedrørende diagnosticering og behandling af stressramte/udbrændte. 

Brevet med eksempler på fejlene er på 9 sider, men fordi der er copyright på diagnosen Z73 Udmatningsdepression /Udmattelsessyndrom/ og ”Udbrændthed”,  er her 7 sider - de sidste 2 sider med diagnosen er ikke med i vedhæftede PDF.

På Sundhed.dk i lægehåndbogen under "Borger" får man tre muligheder når man søger på Udbrændthed. Søger man på samme tilstand under "Fagperson" kommer Kronisk Træthedssyndrom op. Den hedder nu langt nede i teksten ICD-10, Z73, Problemer m at klare tilværelsen, Z73.0 Problem m udbrændthed.

Forvirringen bliver total når der på Sundhed.dk står "Det er også flere tilstande, som kan minde om hinanden. Udbrændthed, depression og træthed har mange fællestræk".

Hvad kan læger gøre?

Hvis flere læger kan blive enige at Z73 diagnosen er en brugbar diagnose vil vi kunne komme et stykke vej…

Det er vigtigt at læger betegner tilstanden som sygdom – altså med en diagnose. Ellers bliver det op til kommunerne at vurdere om den udbrændte er syg – eller bare deprimeret.

Vi har kendskab til at kommuners lægekonsulenter og forsikringsselskaber tilbageviser tilstanden, hvis ikke der er givet en godkendt diagnose.

 

Også hos Arbejdsskadestyrelsen er problemet diagnosen.

 

Citat fra en tidligere gæst:

”Det kunne være godt, hvis Odsherred Terapihave samarbejdede med læger eller helbredsforsikringer, som kunne give dem et lille skub i den rigtige retning (læs: Odsherred Terapihave). Jeg har været hos psykologer, der er tilskuds-godkendte, som slet ikke egner sig til at arbejde med udbrændte. De ved ikke, hvad det er, og derfor bliver det en belastning overhovedet at få dem til at forstå, hvad man siger.”

Motion?

Motion får man anbefalet som behandling for stress og udbrændthed – men det er ikke godt for udbrændte fordi intens motion øger kroppens niveau af stress.

Bevægelse – gåture – ”blid motion” – yoga m.m. der tilpasses stress/udbrændte er godt.

Citat fra gæst:

”Har fået en brochure med hjem fra jobcenter hvor der står, at jeg skal dyrke en masse motion og i gang med job hurtigst muligt. Skræmmende så lidt viden kommunen har i forhold til stressramte/udbrændte”.  

Borgere i Danmark

På Sundhed.dk (Lægehåndbogen) kan ikke man ikke slå diagnosen;
Z73 Udmatningsdepression /Udmattelsessyndrom/ og ”Udbrændthed” op eller læse på sitet at den eksisterer. Det kan man heller ikke på Sundhedsstyrelsens site.

Dette mener vi er et stort problem. Det burde være muligt at få oplyst, og at læse hele diagnosen, i Lægehåndbogen på Sundhed.dk, når man søger på ordet ”Udbrændt” – som er det vi danskere oftest kalder det når tilstanden er mere end kortvarig stress. Selv læger kalder det udbrændt når de selv er det.

Ugeskriftet 2016.JPG
Ugeskriftet 09.05.2018.JPG

Punkter i brevet

  • Der er på Sundhed.dk Fagperson en tekst om ”Udbrændthed (Burnout)” men intet om diagnosen Z73.

  • Sundhed.dk (Borger under Udbrændthed) bliver man spurgt ”Er du altid træt?” og her foreslås kontakt med læge og at 30 minutters motion kunne forebygge udbrændthed.

  • Sundhed.dk (Lægehåndbogen) under Fagperson, sammenblander Kronisk Træthed F48 og Udbrændthed Z73, under fællesbetegnelsen ”Kronisk Træthedssyndrom”. Skriver man i søgefeltet - Z73 Udbrændt - kommer diagnosen Kronisk træthedssyndrom frem - som Sundhed.dk mener udbrændthed er - og dette er ikke korrekt - det er to forskellige lidelser.

  • Sundhedsstyrelsen skriver: ”Stress er en ikke en sygdom, men en risikofaktor for sygdom. Langvarig stress er en tilstand af anspændthed og ulyst gennem længere tid, dvs. uger til måneder. Langvarig stress kan føre til alvorlig sygdom som fx hjerte- og karlidelser samt depression”. og her mangler resten af sætningen…
    "og det kan føre til udbrændthed" - oplysningen om diagnosen Z73 udbrændthed mangler her.

Det er vigtigt med en enighed om, hvorfor borgeren bliver stresset og længerevarende stressramt.

”De belastende omstændigheder er de primære og dominerende årsagsfaktorer, uden hvis indvirkning tilstanden ikke ville være opstået” skriver lægehåndbogen under definition. Hvilket
lyder korrekt.

Tilpasningsreaktion og Belastningsreaktion?

Sundhed.dk (Fagperson - under diagnosen F43.2 Stress (tilpasningsreaktion, belastningsreaktion), arbejdsrelateret. Skriver i teksten at; ”rationalet for at skelne mellem de to er uklart”.

Ved tilpasningsreaktion er symptomernes varighed uger til måneder og konsekvensen uarbejdsdygtighed. Ved belastningsreaktion er konsekvensen op til 2 år. Begge ”er forbigående tilstande, om end de kan være langvarige”.

 

Sundhed.dk (Fagperson) under Klinik og diagnostik (6. dot) - her skrives;

”Forløbet kan være langvarigt (måneder/år), men er i de fleste tilfælde selvlimiterende. Såfremt tilstanden ikke bedres i løbet af 1 års tid, må anden diagnose overvejes” – men (se ovenstående tekst) fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring der netop skriver ”Ved belastningsreaktion er konsekvensen op til 2 år.”

 

Burnout syndrom

Årsag opfattes som stresstilstand opstået som følge af langvarige emotionelle påvirkninger i arbejdet med mennesker. Symptomer er; udmattelse, distancering og reduceret ydeevne.

Her er Burnout syndrom - der kan oversættes til Udbrændthed (sammenlign med teksten på Sundhed.dk (Fagperson) Udbrændthed (burnout) – beskrevet som ”stresstilstand som følge af langvarige emotionelle påvirkninger i arbejdet med mennesker” – men Burnout er her ikke en diagnose. Så også her er det gennemgående problem. Her skulle henvises til Z73.

bottom of page