Fagligt

Denne del af vores hjemmeside omhandler diagnoseudfordringen som vi oplever det i Odsherred Terapihave. Mange af vores gæster/klienter er i tvivl om de er stressede eller udbrændte og mange har svært ved at bedømme forskellen. Derfor er vi i maj 2019, gået i gang med at oplyse om de fejl og mangler, der findes i Lægehåndbogen og den offentlige vejledning til borgerne.

På næste side kan man læse brevet vi skrev til; Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundheds- og Ældreministeriet - og når vi modtager deres svar vil vi løbende skrive deres svar ind på siden.

Stress og udbrændthed er et stigende problem for praktiserende læger, både at de selv bliver udbrændte, men også at de i stigende grad har patienter med tilstanden. Diagnoser anvendes i langt større udstrækning end for blot få årtier siden.

  • Serviceloven giver borgere ret til offentlig hjælp ved tab af funktionsevne eller livskvalitet. Hjælpen skal sikre, at borgeren genvinder den tabte evne eller hjælpes på anden vis. Sygdomsdiagnoser indgår i den kommunale sagsbehandling, når en borgers behov skal afdækkes. Der kræves en lægefaglig udredning og diagnosticering, før man laver en social indsats.

  • Sundhedsloven definerer retten til lægehjælp, og en diagnose sikrer borgerens ret til skattebetalt behandling i sundhedsvæsenet.

Den rette diagnose får stor betydning for behandlingen, for den økonomisk hjælp og om man får tid nok til at blive rask.
Det Etiske råd skriver; 

…” i de situationer, hvor lægerne faktisk anerkender lidelsen som en sygdom og søger at stille den rette diagnose, kan processen imidlertid i nogle tilfælde trække i langdrag, fordi en del læger har et utilstrækkeligt kendskab til diffuse lidelser. Nogle patienter berettede således om meget langvarige udredningsforløb, som havde gjort det vanskeligt for dem at få afklaret deres situation og få adgang til sociale ydelser”. (side 6 - Diagnosen uden for sundhedssystemet (Det Etiske Råd) .

"For at finde ud af det må man først finde ind i det - men har man endeligt fundet ind i det, så er det ikke til at finde ud af"

Storm P.

Sociale ydelser er blandt andet;

sygedagpenge, dagpenge, ressourceforløbsydelse, kontanthjælp, kontantydelse, flexydelse, førtidspension

 

Kontakt psykoterapeut Helle Eliasson

enten på mobil 29 41 09 47 eller mail til:

 he.eliasson@gmail.com

Vi kan også kontaktes på

helligdage og i ferier

Odsherred Terapihave

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 

4500 Nykøbing Sjælland

mobil 24 24 57 67

mereteduejohnsen@gmail.com

Merete Due Johnsen

www.odsherredterapihave.dk 

rekreationssted i Danmark

med døgnophold for voksne ramt

af stress eller udbrændthed

© Vilkår for brug af indhold

Private må gerne printe dette materiale til eget brug