top of page
Guldfisk Odsherred Terapihave
Vandkande Odsherred Terapihave

Diagnoser

forside2022-23.jpg
Udsigt Odsherred Terapihave
Solnedgang Odsherred Terapihave

PRAKTISK MEDICIN

- en brugbar diagnose

For at læse diagnosen - Z73 Udmattelsesdepression. Udmattelsessyndrom. ’Udbrændthed’ - skal man købe bogen eller en digital årsadgang til opslagsværket;

Praktisk Medicin 2021

50,00 DKK ekskl. moms 

https://praktiskmedicin.dk/produkt/praktisk-medicin-2021/

eller

Praktisk Medicin 2022-2023Web udgaven

kr. 240,00 DKK ekskl. moms.

I bogen beskrives udbrændthed med
3 navne: - Udmattelsesdepression - Udmattelsessyndrom -’Udbrændthed’.

ICD-10: Z73 ICPC-2: P29, P82

______________________________________________

Medicinsk opslagsværk for sundhedsprofessionelle

Indholdet i Praktisk Medicin er skrevet til fagpersonale og henvender sig udelukkende til læger, sygeplejersker, farmaceuter, tandlæger, dyrlæger og studerende inden for disse fag.

Indholdet i Praktisk Medicin er udelukkende til brugerens information. Praktisk Medicin fraskriver sig ethvert ansvar, som måtte opstå ved brug og misbrug af indholdet.

Praktisk Medicin er en helt unik årbog med en stolt historie tilbage fra 1968.

Udgangspunktet er, at en svensk læge fik den oplagte ide at udgive sine egne behandlingsanvisninger i bogform. Det blev til en smart lille bog med praktiske vejledninger i langt de fleste behandlinger, en almen praktiserende læge kan komme ud for.

Den danske bog begyndte som en fordansket udgave af det svenske oplæg, men er siden vokset betydeligt og blevet ærkedansk. I dag har bogen udviklet sig til et stort, gennemarbejdet opslagsværk med bidrag fra eliten af danske læger indenfor de mange kapitlers områder og med et skarpt øje på den travle hverdag i praksis.

Praktisk Medicin er altså et virkelig brugbart resultat af både en lang række lægers egne, årelange erfaringer, og samtidig af danske specialisters senest opdaterede viden.

Bogen opdateres hvert år, hvilket sikrer, at også de nyeste behandlingsalternativer er beskrevet.

Her forklarer vi meget kort hvad der står i diagnosen;  

Z73 Udmattelsesdepression. Udmattelsessyndrom. ’Udbrændthed’ ICD-10: Z73 ICPC-2: P29, P82 i Opslagsværket ”Praktisk Medicin”

Som årsager beskriver værket at; "generelle stressfaktorer er fx vor tids særpræg med øgede stimuli, hurtig forandringstakt med bl.a. nedsat overblik og struktur (reorganisering). Krav om at være opdateret, hvad angår det seneste" og der nævnes at "kravet om stillingtagen ved mange valgmuligheder, arbejdsbelastning, grad af egenkontrol over situationen" og at samspil og konflikter med andre kan være årsag til diagnosen. "Ofte også egne projekter, som man har kæmpet med alt for længe, uden mulighed for hvile eller sygemelding".

Symptomer, både fysiske og psykiske; er ligesom dem vi har listet op under symptomer; bl.a koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt, betragteligt nedsat evne til at håndtere krav eller foretage sig noget under tidspres. Fysiske symptomer som; smerte, brystsmerter, hjertebanken, mavegener, svimmelhed, lydoverfølsomhed, søvnbesvær.

 

Praktisk Medicin skriver også at; behandlingen er "professionel håndtering af forebyggende foranstaltninger", så som; struktur og regelmæssighed, psykoterapi med fokus på stresshåndtering, om hvordan man skal håndtere sin situation og nedsætte stressniveauet, ’back to basics’, regelmæssig søvn, regelmæssige spisevaner, fysioterapi. kropsbehandling.

"Rekonvalescenstiden er ofte lang – Ved konstateret udmattelsessyndrom kan det være vigtigt med en sygemelding der er lang nok for ikke yderligere at stresse patienten". "Det fuldt udviklede syndrom har vist sig at medføre en betragtelig øget dødelighed".

ICD-10 er et hierarkisk system, der prioriterer den diagnose der har det laveste tal således, at hvis en patient opfylder kravene til to eller flere diagnoser, er det diagnosen med det laveste nummer der har prioritet.

Forudgået cifferkoden er et bogstav, og psykiske lidelser har forbogstavet "F". Koderne er 3- eller 4-cifret, hvor de to første cifre beskriver hovedområdet, herefter et punktum, hvorefter det tredje ciffer beskriver undergruppen og det eventuelle fjerde ciffer beskriver den aktuelle sværhedsgrad.

Det er nødvendigt at kunne stille en diagnose, for at kunne foreskrive en behandling. Det er ligeledes nødvendigt at man er enig om, hvilke symptomer og hvilke fund, der kræves for at kunne stille en bestemt diagnose. Til dette brug har der således gennem tiderne været forskellige diagnosesystemer. Der har været forskellige systemer alt efter hvilket land og kultur man boede i, hvilket har gjort det svært at sammenligne sygdomme, og dermed den bedste behandling fra land til land. For at råde bod på dette enedes læger fra stort set alle lande via WHO om at indføre diagnosesystemet: ICD-10. Dette er en forkortelse for: International Classification of Disease - 10.de udgave, eller oversat til dansk: International sygdoms klassifikation udgave nr. 10. Det er med ICD-10 muligt direkte at overføre resultaterne fra en videnskabelig undersøgelse foretaget i et land til et andet.

bottom of page