top of page

Nadja Prætorius
supervisor

NADJA U. PRÆTORIUS, forfatter og foredragsholde, psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi. Med sin baggrund som universitetslektor i tværkulturel psykologi og som klinisk psykolog beskæftiger hun sig med sammenhængen mellem psykologiske processer og samfundsvilkårene. Hun har påvist de sygeliggørende konsekvenser af rovdriften og dehumaniseringen af borgerne, der i disse år foregår på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner. Hun er forfatter til bøgerne:

Stress - det moderne traume, 2007, samt Den etiske udfordring i en global tid, 2013 (denne bog er udgået fra forlaget).

Hun er aktuel med bogen: En verden til forskel Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske, 2016.

Har beskæftiget sig med forebyggelse og behandling af traumatisk stress. Nadja Prætorius er desuden rådgiver/supervisor for Odsherred Terapihave hvor principperne for behandlingen bygger på hendes rehabiliteringsproces.

pemanadja.dk pemanadja@gmail.com 

Nadja Prætorius
Nadja Prætorius foredrag i Odsherred Terapihave
Stress - det moderne traume
Bog En verden til forskel
minipodcast-1.png

Youtube Podcast interview
Ved Linda Clod Præstholm

13. feb. 2019

pov-2.png

Forkert stresshåndtering
Interview af Thomas Milsted

25.04.2018 - Læsetid 7 min.

Stress - det moderne traume - 2007

Folkesygdommen stress er et alvorligt problem for den, der rammes, men er umulig at løse uden hjælp fra omgivelserne. "Stress - det moderne traume" udfordrer det traditionelle syn på arbejdsrelateret stress, da den viser at de arbejdsmæssige faktorer - f.eks. benhård styring, selvrapporterings- og evalueringsmetoder - der udløser stress, bør bevidstgøres og modarbejdes på et samfundsmæssigt plan.  I "Stress - det moderne traume" dokumenterer Nadja U. Prætorius, der har solid teoretisk og klinisk erfaring indenfor stress- og traumebehandling, at medarbejdere, der går ned med stress, udvikler de samme symptomer som mennesker, der har været udsat for overgreb og lignende traumatiske hændelser.

EN VERDEN TIL FORSKEL - Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske

Nadja U. Prætorius 2016 ISBN: 9788771298994 Forlaget Klim

 

'En verden til forskel' er et bidrag til det nødvendige opgør med den herskende samfundsøkonomiske tankegang, der legitimerer rovdrift på Jorden og mennesker. Bogen viser, at dogmet om konkurrencens nødvendighed på alle niveauer i samfundet og mellem nationer er bedragerisk og berøver os kontakten med vores unikke evne og naturlige tilskyndelse til at samarbejde i fællesskaber. Gennem præcise analyser og illustrerende cases redegøres der overbevisende for, hvordan dette i stigende grad truer vores eksistensbetingelser, liv og sundhed.

Bogen bidrager til et afgørende nybrud i vores forståelse og værdsættelse af, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi som aktive borgere kan skabe globalt bæredygtige levevilkår. Men det forudsætter, at vi hver især og i fællesskab vælger at realisere de menneskelige værdier og holdninger, der er forudsætningen for at gennemføre projektet

'En verden til forskel' er en indtrængende opfordring til nytænkning og handling. Bogen er baseret på nutidig samfundsvidenskabelig og psykologisk forskning samt kliniske observationer. Gennem eksempler fra dagligdagens hændelser, fra ældgammel menneskelig visdom, filosofiske og spirituelle lignelser samt erfaringer fra livet i et oprindeligt polynesisk øsamfund giver bogen inspiration til fornyet refleksion, nytænkning og transformerende handling.

Anmeldelse:

"STRESS - det moderne traume"

Steen Hildebrandt, Børsen: "... en skarp bog. En skarp analyse og klar tolkning. Klare holdninger til moderne ledelse og det moderne arbejdsliv. Det er den alvorligste røffel til dansk ledelse, jeg mindes at have set, og vi, der arbejder med ledelse, bliver nødt til at tage dette gravalvorligt. Så: velkommen!"

Anmeldelse:

"EN VERDEN TIL FORSKEL”

”Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske"

Rasmus Willigs udtalelse om: EN VERDEN TIL FORSKEL af Nadja U. Prætorius: "Psykologiens grand old lady har sat sig til skrivebordet for at løse verdens kriser og det er der kommet en fantastisk bog ud af. Fra det psykologiske til det globale niveau tages læseren nænsomt i hånden, og årsager og sammenhænge bliver tydeligere og tydeligere for hver en side der vendes. Når den sidste side er læst står fremtidens etiske valg krystal klare."

Rasmus Willig Ph.d, lektor i sociologi, RUC, forfatter til 'Afvæbnet kritik'

bottom of page